Hvem er vi

Brugernes Førerhunde Ordning "Hvem er vi" 

 

Brugernes Førerhundeordning blev startede september 2010 af et antal førerhundebrugere som igennem længere tid havde haft ønske om, at førerhundene blev trænet på en mere brugervenlig måde, således at brugeren og hundens færdigheder blev udviklet i fælleskab, så den enkelte hund blev tilpasset til brugeren, og hvor brugeren blev hørt med hensyn til hundevalg.

Ordningen forventer, at udplacere 6 – 7 førerhunde i 2016, men har kapacitet til at hæve forventningerne Ordningen har indtil februar 2016 udplaceret 27 førerhunde, alle med stor tilfredshed.

Hvorfor vil vi det?

Blinde har i mange år kun haft adgang til at få førerhunde, der er trænet her i Danmark. Vi mener imidlertid, at vi er i stand til at levere et billigere og bedre produkt. Herudover mener vi, at brugeren har ret til større indflydelse på valg af racer, træningsformer m.v.

Hvorfor os?

Vi er i stand til at levere en førerhund tilpasset den enkelte bruger.

Vi tilbyder efterfølgende hurtig, optimal problemløsning, hvis der er behov for dette.

Vi sætter brugernes medbestemmelse i højsædet m.h.t. valg af race, træningsformer og andre individuelle ønsker.

Vi leverer en førerhund hurtigt og billigt samtidig med at vi har det bedste netværk, hvis der behøves hjælp med et opstået problem.

hund der slapper af

Hvordan tænker vi det gjort?

Vi vil træne hunde med udgangspunkt i brugerens ønsker. og med den erfaring vi har, vil vi tilpasse hunden individuelt, og i de fleste tilfælde vil der blive lavet en bedre uddannelse af brugeren, så der bliver mulighed for at bruge alle hundens færdigheder.

Hvor gør vi en forskel?

Vi lytter til og viser stor respekt for brugerens individuelle ønsker.

Vi fokuserer på og afsætter den nødvendige tid til at samtræne det ideelle team, førerhund og bruger.

Vi har qua førerhundeinstruktørernes uddannelse og erfaring en optimal ballast til denne opgave.

Vi sætter tilfredshed i højsædet.

Vi samarbejder med mobility foreninger.