Bestyrelse mv.

Dina, Lab,Tæve

BFO`s bestyrelse har på møde onsdag den 31. maj 2017 konstitueret sig således: 

Formand: Lone Hellstedt Olsen

Næstformand: Winnie Vestergaard

Kasserer: John Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer: Katja Pedersen, Lene Larsen, Anja Hansen og Tommy Lehmann.

Suppleanter: Anne Lunde Andersen og Jan Eskerod.

Bestyrelsen har besluttet, at Inger Rye Hansen fremover deltager som referent ved bestyrelsesmøderne.

UDVALG:

Fondsudvalget: Tovholder Lone Hellstedt Olsen.

Fondsstøtte, kontakt med sponsorer, planlægning og udførelse af events og arrangementer.

Brugerudvalget: Tovholder Katja Pedersen.

Kontaktliste, foderværtordning og bruger-henvendelser.

Henvendelser vedr. problemer i forhold til førerhunden skal stadig rettes til John P.

Er du interesseret i at deltage i brugerudvalget?

Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i brugerudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Katja på tlf. 20 45 71 90. Eller på mail til: katja.pedersen@stofanet.dk

 

Kursusudvalget: Tovholder Winnie Vestergaard.

Planlægning af generalforsamling og div. kurser.

Er du interesseret i at deltage i kursusudvalget?

Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i kursusudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Winnie på tlf. 22 46 81 58. Eller på mail til: w@kennel-digebjerggaard.dk 

IT-udvalget: Tovholder Jan Eskerod.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at få en udefrakommende blind eller svagsynet medspiller på den udførende del.

FørerhundeInstruktører:

Erik Beyer Jensen

Christel-Mie Huus,

Winnie Vestergaard,

Gitte Scherning,

Annette Pedersen,

Iben Iversholt

Førerhundeinstruktørelever:

Print Friendly, PDF & Email