Sagsbeh.

bfo-logo

Brugernes Førerhunde Ordning

Der er udarbejdetet en infoskrivelse om vort produkt som kan ses… HER .

Udredning i forbindelse med ansøgning om førerhund:

(skema af 1.6.2013 – BM/AL)

Skema er udformet på Center for Syn, Århus, efter ICF-model (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Kapitelangivelse henviser således til kapitler i ICF-modellen).
Udformningen er sket i samråd med Aarhus kommune og erstatter tidligere skema fra Brugernes Førerhundeordning og udfyldes i forbindelse med ansøgning af førerhund.

Førerhund samt årligt beløb til dækning af løbende nødvendige udgifter til førerhunden søges efter § 112 i Lov om Social Service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012, § 1 samt
§ 4, stk. 6.

Ansøger har givet skriftligt samtykke til udveksling af oplysninger til brug ved bevillingsprocedure. Kopi er vedlagt ansøgningen.

Print

Print Friendly, PDF & Email