Sagsbehandlere

Hvem er vi

Dina, Lab,Tæve

Brugernes Førerhundeordning blev startet i september 2010 af et antal førerhunde- brugere som igennem længere tid havde haft ønske om, at førerhundene blev trænet på en mere brugervenlig måde, således at brugeren og hundens færdigheder blev udviklet i fælleskab, så den enkelte hund blev tilpasset til brugeren, og hvor brugeren blev hørt med hensyn til hundevalg.

Hvorfor vil vi det

lewis1

Blinde har i mange år kun haft adgang til at få førerhund, der blevet trænet her i Danmark

Vi mener imidlertid, at vi er i stand til at levere et billigere og bedre produkt.

Herudover mener vi, at brugerne har ret til større indflydelse på valg racer, træningsformer m.v.

Hvorfor os.

Dolf med sin bruger

Dolf med sin bruger

Vi er i stand til at levere en førerhund tilpasset den enkelte bruger.

Vi tilbyder efterfølgende hurtig, optimal
problemløsning, hvis der er behov for dette.

Vi sætter brugerens medbestemmelse i højsæde m.h.t. valg af race, træningsformer, og andre individuelle ønsker

Vi leverer en førerhund hurtigt og billigt
Samtidig med at vi har det bedste netværk hvis der behøves hjælp med et opstået problem

Hvordan tænker vi det gjort

2014ASUS - wp_20140504_002Vi vil træne hunde med udgangspunkt i brugerens ønsker. Med den erfaring vi har, vil vi tilpasse hunden individuelt, og i de fleste tilfælde vil der blive lavet en bedre uddannelse af brugeren så der bliver mulighed for at bruge alle hundens færdigheder

Hvor gør vi en forskel

claus og bondi Vi lytter til, og viser stor respekt for brugerens individuelle ønsker.
Vi fokuserer på, og afsætter den nødvendige tid til at samtræne det ideelle team, førerhund og bruger.
Vi har qua førerhundeinstruktørernes uddannelse og erfaring en optimal ballast til denne opgave.
Vi sætter tilfredshed i højsædet. Vi samarbejder med mobility  foreningerne.

Hvordan foregår træningen

aslan1Træningen foregår efter de nyeste pædagogiske principper og er opbygget med et grundtræningsforløb, hvor hunden lærer samtlige lydighedsøvelser.

I den periode får vi en stor indsigt i hundens psyke og intelligens m.v. og det gør os i stand til at vælge den kommende bruger således at hund og bruger passer bedst muligt sammen.

Herefter målrettes træningen, i samråd med brugeren, til den pågældendes særlige behov.

Efter endt uddannelse hos instruktøren udplaceres hunden hos brugeren og en samtræning påbegyndes i brugerens miljø.

Vores højeste prioritet er, at hunden skal fungere optimalt hos brugeren. Vi kan altid bruge tilskud eller gaver så vi er i stand til at uddanne nye instruktører, da der i årene fremover vil være brug for nye, der er uddannet til at udføre det arbejde der ligger i at kunne træne og udplacer et produkt som vi alle i foreningen og kommunerne kan være stolte af

Visitation af brugere

Visitationen foregår efter hjemmebesøg eller på et ansøgerkursus, som er et dagkursus i nærheden af brugerens bopæl, hvor det vurderes om de kommende brugere er i stand til at tage vare på og har glæde af en førerhund. Og at der er orden på mobilityen, er der mangler så kontaktes mobility instruktøren  så vi i samråd kan finde den bedste løsning

Økonomi


vandrehj
Foreningen er opbygget som non profit. Hundene betales over serviceloven § 112, som et hjælpemiddel,  alle hundens omkostninger til træning og udplacering samt foreningens daglige drift er medregnet i den pris der  betales af kommunen.

Drift og sundhed

dyrlægevagtenSundhed og Vedligehold af hundens fædigheder betales af kommunerne med et årligt beløb.Brugernes Førerhundeordning har en all risiko  på alle vore hunde med udvidet dækning.Hunden er gratis for modtager, dog skal bruger selv betale foder, plejemidler og ikke receptpligtig medicin.

 

 

Hvis du vil støtte vores arbejde

Gå ind på vores hjemmeside og

Opret dig som støttemedlem

 

WWW.foererhund.dk

 

Kontakt  BFO Brugernes Førerhunde Ordning

Tlf. 24 20 37 20 

Mobilpay

bfo@foererhund.dk

gul blaa logo

Støt os- vi gør en forskel

Print Friendly, PDF & Email