Vision

Vision & mission

Vision og Mission

I BFO ønsker vi at aflevere hunde, der kan fungere optimalt i den hverdag der er den enkelte brugers og som, i deres adfærd i så høj grad som muligt er ”tilpasset” den enkelte brugers daglige udfordringer og temperament.
Dermed maksimerer vi værdien af hunden for brugeren – med en forbedret livskvalitet som ypperste resultat – samt minimerer omkostningerne til hundens vedligeholdelse i dens aktive anvendelsestid.

Det er vor opfattelse at stort set alle hunde kan lære de håndgribelige færdigheder en førerhund skal have – men ikke alle hunde har den naturlige pli og opførsel, som en førerhund skal have for at kunne klare forskellen mellem det at være et hjælpemiddel og det bare at være en hund.

Det kræver at hunden for det første er af god afstamning, men – nok så vigtigt – at den i sin opvækst har “oplevet verden” og dermed har udviklet en stor grad af robusthed i sindet.

En særlig evne, som en hund skal besidde for at kunne blive en god førerhund, er evnen til at koncentrere sig om arbejdet. Når hunden arbejder, må den ikke lade sig forstyrre af ting der sker omkring den. Når den ikke arbejder kan den bare være en hund, der er nysgerrig og legesyg, som hunde nu engang er. Det er denne evne til at kende forskel på arbejde og leg, der er så vigtig at identificere i en førerhundeaspirant.

Dette arbejder vi målrettet på at opnå gennem nøje udvælgelse af hunden, vore træningsmetoder samt ved at inddrage brugeren aktivt i hundens træning.

 • Udvælgelse af hund
  • Vi er meget kritiske når vi udvælger en hund til uddannelse. Typisk finder vi aspiranthunde fra opdrættere eller familier, der af en eller anden grund ikke mere kan have hund.
   Vores test af hunden falder i to faser:

   • Første fase er en ”grov”-test, hvor en BFO-instruktør besøger hunden hvor den bor og foretager en temperamentstest på stedet. Dette gøres ved på forskellig måde at ”presse” hunden og aflæse dens reaktion.
    Under forudsætning af at hunden består denne ”grov”-test, aftaler vi med ejeren en 3-ugers nøjere testperiode.
    Vigtigt: Der kan være gode grunde til at en ejer ikke kan gå med til en sådan 3-ugers test periode. Hvis det er tilfældet, og hunden, i den første grov test, ser ud til at være egnet, kan dette princip fraviges. En sådan fravigelse skal dog ske efter nøje overvejelse og altid i samråd med ledelsen af BFO. I så fald skal ejeren klart gøres opmærksom på at hunden, hvis den ikke består 3-ugers testen, vil blive videreformidlet.
   • Anden fase er en 3-ugers prøve periode, hvor hunden bor hos BFO-instruktøren og hvor hundens evne til at håndtere ting der sker omkring den – både ude og inde – afprøves, og hvor hundens naturlige opførsel og pli observeres.
    Også hundens almindelige sundhedstilstand checkes hos en dyrlæge i denne fase.
    Derudover præsenteres brugeren for hunden i denne periode. I BFO betragter vi det som meget vigtigt at brugeren kan lide sin kommende hund og glæder sig til at den er færdigtrænet og kan udplaceres.
   • Består hunden denne 3-ugers test, beslutter BFO at hunden kan tages i egentlig træning med henblik på udplacering hos brugeren og hunden købes, afregnes og ejerskiftes til BFO.
 • Træning af hund
  • I BFO bruger vi de såkaldte ”bløde” træningsmetoder:
   • Vi råber aldrig til eller af hunden,
   • Vi rykker aldrig i halsbåndet eller anvender på anden måde vold eller voldsomme metoder i træningen
   • Og vi respekterer hunden og forventer dens respekt for os.
   • Vi skal have tillid til hunden (derfor den kritiske udvælgelse) men hunden skal også have tillid til os!
  • Vi stiller krav til hunden – høje krav – men tror at hunde bedst honorerer sådanne høje krav hvis de er trygge i deres hverdag og sammen med deres instruktør/bruger og ved hvad der forventes af dem.
  • Vi har selv opstillet målene for hvad en førerhund skal kunne for at fungere tilfredsstillende i det daglige og være et godt hjælpemiddel for brugeren.
   Der er tale om et standardiseret sæt af færdigheder, men de vil altid være tilpasset den enkelte brugers specielle og specifikke krav. Derfor inddrages brugeren i træningen fra start til slut.
  • Vi tror på at det bedste resultat opnås gennem samarbejde – både mellem hund og instruktør, instruktør og bruger og endeligt mellem bruger og hund. Vi skal kunne lide de hunde vi arbejder med – så kan de også lide os!
Print Friendly, PDF & Email